Portfolio

Červenka

V České republice pravidelně hnízdí, protahuje; někdy zimuje (1000–2000 jedinců). Žije na celém území od nížin po horní hranici lesa v horách. Početnost podle Hudce a kol. (1995) je 500 000 až 1 mil. hnízdících párů. Početnost v letech 20012003 je shodná.[4] V ČR patří mezi 15 nejběžnějších ptáků.[5]

Červenku obecnou vyhlásila Česká společnost ornitologická ptákem roku 2016. Upozorňovala tak na skutečnost, že i běžným a rozšířeným druhům může hrozit nebezpečí.

zdroj: wikipedia

Categories

Napište mi

Odkud jsem

Kdo jsem