Strom v Třídomí

Třídomí  (Dreihäuser)

Důvod zániku: Vojenský výcvikový prostor Prameny –
Období zániku: 1945-1950
Současný stav: Zničena zcela – zůstaly dva původní domy, kaple a hájovna

Oblast v okolí kostela Svatého Mikuláše byla osídlena už odedávna (jak dokládají i pověsti), samotná obec s názvem Třídomí byla ovšem založena až na počátku 18. století. Nejdříve příslušela k loketskému panství, v letech 1850 – 1960 byla součástí Nadlesí, od roku 1960 patří pod Horní Slavkov. Ještě v padesátých letech tohoto století stálo v obci 31 stavení, v padesátých letech byla obec zničena. V současnosti zbyla z Třídomí jen bývalá hájovna a nově postavené rekreační chaty tehdejších prominentů.
Zdroj: http://slavkovskyles.sweb.cz/pages/tridomi.html

Categories